magnus

bas
Magnus Trönnberg visa bild

Media Vitas meste pendlare, handläggare i musik på Skara stift samt Media Vitas egen teddybjörn.

Under studietiden på Kungliga Musikhögskolan arbetade han som amanuens i musikteori och fortfarande ägnar han gärna en natt för att skriva en fuga eller ett arrangemang för Media Vita. Magnus sjöng med sin mamma i mycket tidiga år vid pianot som han själv snart började hamra på. Det improviserade hamrandet fortsätter än idag och blir diverse kompositioner. Barnkör, kantorsvikariat från högstadieåldern och en sväng in på folkmusikens domäner har sedan danat denna bas. Kunnandet förs vidare till hans barn, sångelever och körer.

Magnus var 1996-2010 organist i Åsa i norra Halland och 1999-2010 förbundsdirigent i Hallands kyrkosångsförbund.

Läs mer på magnustronnberg.se!

I skogen viskas det om att han ibland uppträder under pseudonymerna Mr P, Man Go Chutberg eller Maggan Öffnöff.

Kända citat: "Få äro kallade, ingen känna sig manad."