marita

alt
Marita Gustavsson visa bild

Marita har tyvärr slutat i Media Vita. Hon framträder med gruppen i programmet Vågvaggad, men kommer inte att vara med i senare projekt.

Förutom att ombesörja altsången tillgrep hon gärna dragspelet emellanåt och hade också ansvar för Media Vitas rekvisita. Hon är en förskollärare med musikaliska förtecken.
Hon underhöll med sång och spel redan i tolvårsåldern, och spelade bl.a. till dans varje lördagsnatt.

Kända citat: "Ska det verkligen låta så här?"

Kuriosa: Marita har gift sig med ordföranden i Media Vita's fan-club, Sven.