ulrika

sopran
Ulrika Hjertén Åberg visa bild

Till vardags organist i Kungsbacka kyrka. Bemästrar även fiol.

Ulrika har fått de andra i gruppen att digga irländska kören Anúna, och därigenom skapat en faiblesse för linnekläder och länge klingande vackra ackord.

Hon kallas ibland Ull#.